Dekoracja i aranżacja wnętrz

Człowiek od zarania dziejów stara się ozdobić swoje otoczenie i sprawić, by ono do niego przemawiało. Dawne malowidła naścienne czy późniejsze kolorowe naczynia i koraliki znajdują odbicie i w dzisiejszych czasach. Wiecej »

 

Ustawa Deweloperska – co warto wiedzieć

Prospekt ze szczegółowymi informacjami, umowa deweloperska zamiast umowy przedwstępnej, rachunek powierniczy zabezpieczający środki nabywcy nieruchomości to rozwiązania wprowadzone przez nową ustawę deweloperską. Celem prawa, które weszło w życie pod koniec kwietnia 2012 roku, jest ochrona interesów osób decydujących się na kupno mieszkania czy domu.

Celem Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, bo taki oficjalny tytuł nosi tzw. ustawa deweloperska, jest zminimalizowanie ryzyka utraty środków finansowych lub nieruchomości na skutek np. upadłości firmy deweloperskiej. Nowe prawo wprowadza trzy zupełnie nieznane wcześniej w naszym kraju rozwiązania – korzystne dla kupujących nieruchomość na rynku pierwotnym.

Prospekt informacyjny

Zgodnie z literą prawa każdy zainteresowany kupnem mieszkania czy domu otrzymuje od dewelopera prospekt informacyjny. Dokument ten zawiera najważniejsze dane o inwestycji, a także informacje prawne i finansowe firmy deweloperskiej. Składa się z dwóch części – ogólnej, zawierającej opis inwestycji, terminarz prac na budowie, sposób jej finansowania itd. W części indywidualnej klient znajdzie informacje o konkretnym lokalu. Ustawa stanowi, że prospekt  jest integralną częścią umowy deweloperskiej. Dzięki temu kupujący wie, że pierwotne ustalenia będą obowiązywać przez cały czas i nie zdarzy się tu żadna przykra niespodzianka. Na dewelopera, który nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z prospektu, nakłada się sankcje.

Umowa deweloperska

Zamiast dotychczasowej umowy przedwstępnej deweloper i klient podpisują umowę deweloperską. Podobnie jak w przypadku szczegółów prospektu, punkty takiej umowy są standardowe i określa je ściśle nowa ustawa. Umowa deweloperska musi mieć formę aktu notarialnego, co z punktu widzenia osoby zainteresowanej kupnem mieszkania jest bardzo korzystne. Umożliwia to m.in. wpisanie do księgi wieczystej roszczeń, które wynikają z umowy deweloperskiej. Takie porozumienie podpisane w obecności notariusza i uwiarygodnione przez niego jest silniejsze niż praktykowana do niedawna umowa przedwstępna.

Rachunek powierniczy

Najważniejszym rozwiązaniem w ustawie, którego zadaniem jest ochrona środków pieniężnych nabywcy, jest sposób finansowania budowy przez dewelopera. Nie może on w swobodnie korzystać ze środków wpłacanych a konto budowy. Deweloper musi prowadzić bankowy rachunek powierniczy, na który kupujący nieruchomość przelewają pieniądze. W przypadku rachunku powierniczego otwartego bank wypłaca deweloperowi środki w miarę postępu prac budowlanych. Przy czym bank musi skontrolować, czy budowa rzeczywiście posuwa się naprzód i czy zakończony jest dany jej etap. W przypadku rachunku zamkniętego bank wypłaca deweloperowi pieniądze dopiero w momencie, gdy otrzyma odpis aktu notarialnego umowy przeniesienia własności nowej nieruchomości na nabywcę. Rozwiązania proste i skuteczne!

Rachunek powierniczy chroni nabywców, minimalizuje ryzyko utraty środków finansowych w przypadku, gdy firma deweloperska – pobrawszy pieniądze od swoich klientów – nagle ogłasza upadłość. Minusem zabezpieczeń wprowadzonych przez nową ustawę jest podrożenie inwestycji na rynku pierwotnym. A kosztami tymi obciążeni są nie tylko deweloperzy, lecz również nabywcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *