Tag Archives: Sporządzanie ekspertyz budowlano-konkstrukcyjnych

Sporządzanie ekspertyz budowlano-konkstrukcyjnych

Sporządzanie ekspertyz budowlano-konkstrukcyjnych ma na celu ocenienie stanu technicznego budynku. Czasem występuje pod nazwą ekspertyzy technicznej. Jest to nic innego jak ocena stanu budynku, która jest wystawiana na podstawie oględzin na podstawie wszystkich dostępnych dokumentów projektowych. Sporządzanie ekspertyz budowlano- konstrukcyjnych