Tag Archives: Podłoże z cegły rozbiurkowej

Podłoże z cegły rozbiurkowej

Powierzchnię muru wykonywanego z cegły rozbiórkowej należy szczególnie starannie oczyścić, a spoiny wyskrobać, ponieważ przyczepność tynku do powierzchni zapewniona jest głównie dzięki mechanicznemu zazębianiu się zaprawy w spoinach, a nie chemicznemu wiązaniu zaprawy z cegłą, tak jak w cegle nowej.