Tag Archives: Kocioł dolnego spalania

Kocioł dolnego spalania

Mając jakieś dziesięć tysięcy złotych do wydania na kocioł, w zasadzie możemy wybierać do woli. Nie znaczy to jednak, że każdy wybór będzie wyborem rozsądnym. Pod uwagę powinniśmy brać przede wszystkim dostępne w naszym rejonie paliwa, ich rodzaj oraz jakość.