Tag Archives: Bezpieczne klatki schodowe

Bezpieczne klatki schodowe

 Ważnym elementem każdego bloku jest klatka schodowa. To dzięki  niej mieszkańcy mogą dostać się do swoich mieszkań, kiedy windy nie działają. To ona jest drogą ewakuacyjną, kiedy mieszkańcom bloku zagraża niebezpieczeństwo. Dlatego powinna ona być szeroka, a stopnie nie mogą