Dekoracja i aranżacja wnętrz

Człowiek od zarania dziejów stara się ozdobić swoje otoczenie i sprawić, by ono do niego przemawiało. Dawne malowidła naścienne czy późniejsze kolorowe naczynia i koraliki znajdują odbicie i w dzisiejszych czasach. Wiecej »

 

Podłoże z cegły rozbiurkowej

Powierzchnię muru wykonywanego z cegły rozbiórkowej należy szczególnie starannie oczyścić, a spoiny wyskrobać, ponieważ przyczepność tynku do powierzchni zapewniona jest głównie dzięki mechanicznemu zazębianiu się zaprawy w spoinach, a nie chemicznemu wiązaniu zaprawy z cegłą, tak jak w cegle nowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na tłuste plamy, sadzę i cegłę tzw. „kopciałkę”, pochodzącą z rozbiórki starych kominów. Najlepiej cegłę taką usunąć z muru przez jej skucie i wyszpałdowanie miejsca cegłą nową. Wszystkie bowiem stosowane później zabiegi, polegające na powlekaniu cegły różnymi środkami chemicznymi i farbami, nie zapobiegają skutecznie powstawaniu brunatnych plam na powierzchni tynku. Po starannym oczyszczeniu i zmyciu podłoża daje się obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej. Szczególnie pilnie należy przestrzegać omówionych wyżej warunków sztywności podłoża przy tynkowaniu stropów ceglanych zarówno ze względu na położenie stropu, jak jego ugięcia i drgania. Zwisającą, wyciekłą ze spoin zaprawę należy usunąć. W stropach ceglanych Kleina dolne stopki belek stalowych trzeba osiatkować, w przeciwnym bowiem razie tynk nie będzie miał dostatecznej przyczepności do stopek belek i może odpadać wskutek drgań stropu. Po starannym zmyciu powierzchni stropu daje się obrzutkę z zaprawy cementowej o proporcji 1:1, która po związaniu zapewnia przyczepność następnej warstwy tynku.

Podłoże w najczęściej obecnie stosowanych stropach prefabrykowanych „DMS” przygotowuje się w ten sposób, że najpierw zalepia się zaprawą cementową wszystkie szpary między pustakami, a dopiero potem stosuje się obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej. Nie należy stosować praktykowanego często na naszych budowach zalepiania szpar gipsem, gdyż obrzutka cementowa ma złą przyczepność do gipsu i w sprzyjających warunkach wilgotnościowych cement i gips oddziałują na siebie szkodliwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *